Kuželová soukolí

       

        

 

Výpočet rozměrů kuželového soukolí

 
  kolo 1(pastorek) kolo 2
Parametry z1,d1,bm(be),b
x
1 = x, xt1 = xt
z2,d2,bm(be),b
x
2 = -x, xt2 = -xt
Převodový poměr i = ( z2 / z1 ).( sins2 / sind1 )
Parametry zákl. profilu m, a, ha* ,c* ,rf* – na vnější čelní ploše
m
te = m – normal. řad
at = a = 20° (14,5° ; 15° ; 17,5° )
h
a* = 1, c* = 0,2, rt* = 0,3 ÷ 0,4
Počet zubů rovinného kola zc = Ö(z12 + z22)
Kužel. vzdálenost vnější Le = 0,5 . mte . zc
Kužel. vzdálenost střední Lm = Le - 0,5 . b = Le . (1 - 0,5 yL)
Šíře věnce b = yL . Le , yL = (0,25 - 0,3)
Prvky na vnější čelní ploše:
- Výška hlavy zubu hae1 = ( ha* + x )mte hae2 = ( ha* - x )mte
- Výška paty zubu hfe1 = ( ha* + c* - x )mte hfe2 = ( ha* + c* + x )mte
- Výška zubu he1 = he2 = 2.( ha* + c* )mte
- Kružnice roztečná de1 = mte.z1 de2 = mte.z2
- Kružnice hlavová dae1 = mte.[ z1 + 2.( ha* + x ).cosd1] dae2 = mte.[ z2 + 2.( ha* - x ).cosd2]
- Kružnice patní dfe1 = mte.[ z1 - 2.( ha* + c* - x).cosd1] dfe2 = mte.[ z2 - 2.( ha* + c* + x).cosd2]
- Tloušťka zubu Se1 = mte.( 0,5p + 2x.tgat + xt ) = ee2
- Šířka mezery ee1 = mte.( 0,5p - 2x.tgat - xt ) = Se2