Tolerované rozměry – kontrolní míry

Míra přes zuby 

 

Počet zubů přes které se měří     Z’
Rozměr přes zuby                       W

 

Tloušťka zubu

sk     - šířka ozubení v měřené hloubce hk
hk       - hloubka měření                            

 

Míra přes válečky (kuličky)

dv     - Průměr válečku přes který se měří     
pro  z - sudé Mv = d + dv                                      
 
z - liché Mv = d . cos( 90 / z ) + d    

U vnitřního ozubení

sudý počet zubů M = 2Rs - dv                               
lichý počet zubů M´ = 2Rs . cos( 90° / z ) - dv