Základní dovolené napětí pro ohyb sDo a pro otlačení sDd

Materiál x) Označení ČSN Stav Pevnost v tahu +)
[MPa]
Tvrdost podle +) Brinella sDo [MPa] sDd [MPa]
Litina 42 2424   260 210 53 11,5
Bronz CuSn 6   250 130 60 12,0
CuSn 12   200 70 50 6,0
Oceli na odlitky uhlíkové xx) 42 2651 žíhaný 380 107 95 10,0
42 2661 žíhaný 600 169 145 16,5
povrch.kal. 600 169 90 28,0
slitinové 42 2720 žíhaný 650 183 160 18,0
povrch.kal. 750 223 180 22,0
42 2821 žíhaný 650 183 160 18,0
povrch.kal. 800 239 190 23,0
42 2750 žíhaný 600 169 145 16,5
povrch.kal. 800 239 190 23,0
Strojní oceli 11 600 žíhaný 600 169 145 16,5
povrch.kal. 600 169 90 28,0
11 700 povrch.kal. 700 197 105 34,0
Konstrukční oceli ušlechtilé uhlíkové   12 040 žíhaný 580 163 140 16,0
12 050 žíhaný 660 185 160 18,0
zušlecht. 700 208 170 20,0
povrch.kal. 660 185 95 31,0
slitinové 13 141 zušlecht. 650 192 160 19,0
13 240 zušlecht. 800 239 190 23,0
15 231 zušlecht. 900 269 210 26,0
15 241 zušlecht. 950 285 225 28,0
16 430 zušlecht. 800 239 190 23,0
16 440 zušlecht. 900 269 210 26,0
slitinové k zušlecht. i k cementaci 16 420 zušlecht. 800 239 190 23,0
cement.kal. 950 285 350 100,0
16 520 zušlecht. 900 269 210 26,0
cement.kal. 1200 359 390 110,0
k cementaci 14 220 cement.kal. 800 239 300 95,0
16 220 cement.kal. 950 285 350 100,0

1. x) V tabulce jsou uvedeny materiály nejčastěji používané pro ozubená kola.

2. xx) Uvedené hodnoty platí pro průřezy s tlouštkou menší než 125 mm.

3. +) Uvedené hodnoty platí pro jádro zubu.

4. Zabírá-li kalený pastorek s nekaleným kolem, zvyšuje se hodnota sDd2 o 30%. Při tom hodnota sDo2 zůstává nezměněna.

5. Pro vložené kolo (mezikolo) nebo pro kola, kde zatížení působí střídavě v obou smyslech (např. kola pro pojížděcí a otáčecí ústrojí zdvihadel) snižuje se hodnota sDo o 30%. Při tom hodnota sDd zůstává nezměněna.

 

Mechanické hodnoty pro ozubená kola z vybraných čs. materiálů (ČSN 01 4686, část 5)

Číslo Materiál Označení
ČSN
Třída
odpadu
Stav Mez
pevnosti
v tahu
R
m
(MPa)
Mez
kluzu
v tahu
R
e
nebo R
p0,2
(MPa)
Tvrdost zubu Mez únavy
(bázová hodnota)
v jádře
J
HV
na boku
V
HV
v
dotyku
sHlim
(MPa)
v
ohybu
sFlim
(MPa)
1
2
3
tvárná litina 42 2306
42 2307
42 2308
225
225
225
-
-
zušlechtěná
600
700
800
370
420
480
190 až 275
230 až 310
250 až 370
-
-
-
430
510
550
315
325
345
4
5
ocel
na
odlitky
uhlíková 42 2650
42 2660
002
002
normalizačně žíhaná
normalizačně žíhaná
500
590
260
300
150
180
-
-
420
480
300
336
6
7
8
9
10
 
slitinová 42 2719
42 2719
42 2750
42 2750
42 2767
11)
002
002
041
041
-
 
normalizačně žíhaná
zušlechtěná
normalizačně žíhaná
zušlechtěná
zušlechtěná
700
750
650
800
1150
340
400
380
550
875
210
220
200
245
360
-
-
-
-
-
540
560
520
610
840
372
384
360
414
552
11
12
13
14
konstrukční
ocel
11 500
11 523
1)
11 600
11 700
001
002
001
001
tepelně nezpracovaná
tepelně nezpracovaná
tepelně nezpracovaná
tepelně nezpracovaná
490
510
588
686
265
333
314
363
150
155
175
205
-
-
-
-
370
380
420
480
330
336
360
396
15
16
17
18
konstrukční
ocel
ušlechtilá
uhlíková
12 050
12 050
12 061
12 061
003
003
003
003
normalizačně žíhaná
zušlechtěná
normalizačně žíhaná
zušlechtěná
540
640
660
740
325
390
380
440
155
200
200
235
-
-
-
-
430
520
620
590
356
410
410
452
19
20
21
22
konstrukční
ocel
ušlechtilá
legovaná
13 242
14 140
15 241
16 440
002
021
071
041
zušlechtěná
zušlechtěná
zušlechtěná
zušlechtěná
932
883
980
932
686
637
850
785
290
285
300
290
-
-
-
-
700
690
720
700
518
512
530
518
23
24
oceli
povrchově
kalené
ocel na
odlitky
42 2660
42 2719
002
002
povrchově kalená
po boku
590
700
300
400
180
210
600 až 675
600 až 675
1140
1140
316
352
25
26
27
konstrukční
ocel
ušlechtilá
12 051
14 140
15 241
15 241
16 343
16 343
NiCrMo80
8)
003
021
071
071
121
121
-
povrchově kalená
po boku
640
785
980
390
539
850
200
250
315
600 až 675
600 až 675
600 až 675
1140
1140
1160
390
450
528
28
29
30
31
povrchově kalená
mezerově
4)
4)
980
965
965
800
850
750
750
625
315
300
300
250
600 až 675
600 až 675
500 až 550
500 až 550
60
1160
1060
1090
705
705
655
555
32
33
34
35
konstrukční
ocel legovaná
vhodná k nitridaci
(nelegovaná Al)
13 242
15 230
15 330
16 343
002
162
162
121
nitridovaná 4)
nitridovaná 4)
nitridovaná 4)
nitridovaná 4)
800
800
800
965
620
600
600
750
250
250
250
300
5509)
8009)
8009)
7509)
930
1180
1180
1180
580
705
705
730
36  konstrukční
ocel legovaná
14 140 021 nitrocementová kalená 1575 1350 485 615 až 720 1288 740
37
38
konstrukční
ocel uhlíková
k cementaci
12 010
12 020
003
003
cementová kalená
cementová kalená
440
495
275
295
135
150
650 až 720
650 až 720
1210
1210
500
500
39
40
41
42
43
konstrukční
ocel legovaná
k cementaci
14 2205),6)
14 22310),6)
16 220
16 420
16 526
7)
021
021
071
071
cementová kalená
cementová kalená
cementová kalená
cementová kalená
cementová kalená
785
880
880
932
1130
588
685
635
735
885
250
285
285
300
360
 
650 až 720
650 až 720
650 až 720
650 až 720
650 až 700
1270
1270
1270
1270
1330
700
700
700
700
740
44
45
konstrukční
ocel ušlechtilá
12 061
12 061
003
003
karbonitridovaná3)
karbonitridovaná4)
660
740
380
440
200
235
-
-
 
800
800
650
650

1) Pro svařovaná ozubená kola
3) Výchozí stav materiálu : normalizačně žíhaný
4) Výchozí stav materiálu : zušlechtěný
5) Pro kola, do nichž se budou vrtat díry, se nedoporučuje žádat ocel se sníženým obsahem C (0,12 až 0,14)
6) Při cementaci v zařízení bez regulace procesu s ohledem na přesycení vrstvy omezit použití do mn = 8 mm s hloubkou vrstvy do 1,2 mm
7) ŠN 16 526
8) Ocel na odlitky vyráběná v a. s. Škoda Plzeň
9) Tvrdost HV3
10) Jemnozrnná cementační ocel vhodná pro kalení po přichlazení z cementační teploty
11) bývalá ON 42 2767